Thẻ Ba Na Hills Access Card là thẻ trả trước, cho phép gôn thủ thoải mái chơi gôn không giới hạn với phí sân miễn phí hoàn toàn.

Chúng tôi cung cấp 3 sản phẩm dựa trên thời hạn sử dụng khác nhau.

  • Thẻ 12 tháng không giới hạn
  • Thẻ 12 tháng ngày trong tuần
  • Thẻ 6 tháng không giới hạn

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ NGAY