Đường-đi

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Trung tâm thành phố/ Khách sạn Novotel

Biển Đà Nẵng

Khu nghỉ dưỡng Premier Village

Khu nghỉ dưỡng Furama

Khu nghỉ dưỡng Fusion Maia

Khu nghỉ dưỡng Intercontinental

25minutes

30minutes

35minutes

30minutes

30minutes

35minutes

50minutes