Chỉ Dẫn Đường Đi

THỜI GIAN DI CHUYỂN…

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Ba Na Hills Golf Club 25 phút
Trung tâm Thành phố Đà Nẵng/Novotel Danang Premier Han River
Ba Na Hills Golf Club 30 phút
Bãi biển Đà Nẵng
Ba Na Hills Golf Club 35 phút
Premier Village Danang Resort
Ba Na Hills Golf Club 30 phút
Furama Resort
Ba Na Hills Golf Club 30 phút
Fusion Maia Danang
Ba Na Hills Golf Club 35 phút
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Ba Na Hills Golf Club 50 phút